محصولات

لاک پلی اورتان
لاک پلی اورتان

لاک پلی اورتان


دسته بندی : پوشش محافظتی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
لینک کوتاه: https://chimisazeh.com/shop/product-detail/59

معرفی محصول

لاک پلی اورتان

ARMA COAT PU-610

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دو ﺟﺰﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ رزﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن و ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺰوﺳﯿﺎﻧﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ آن داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي، ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ (UV)، رﻃﻮﺑﺖ، آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺤﯽ ﻋﺎري از ﻗﺎرچ و ﺑﺎﮐﺘﺮي و آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري آب آﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي اﭘﻮﮐﺴﯽ، ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺳﻄﻮح ﺳﻨﮓ، ﭼﻮب و ... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻك ﺷﻔﺎف ﺗﺮﻧﺴﭙﺎرﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

استاندارد ها

این افزودنی بر اساس استاندارد های ذیل قابل ارزیابی می باشد:

ASTM D7119 / D7119M - 13a

ASTM D5469 / D5469M - 12

EN 1504-2

EN 14891

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

ارسال به سراسر کشور

موجود در انبار فروشگاه

قیمت محصول تماس بگیرید
تعداد
مبلغ کل 0 تومان

نقد و بررسی

 

ویژگی ها و مزایا

 • عدم جرم پذیری و ایجاد سطحی بهداشتی
 • ضد رویش قارچ و کپک
 • (Anti-Dust) نمودن محیط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از فرسایش
 • قابلیت ضد خش و ضد سایش
 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﯽ

موارد کاربرد

 • ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري آب ﺷﺮب و ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 • ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 • ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﯽ

 مقدار مصرف

مقدار مصرف دقیق محصول بستگی ضخامت لایه نهایی، هموار بودن و تخلخل بستر و همچنین نوع ابزار اجرایی دارد. ضخامت ملات خشک حداقل 50 میکرون و حداکثر100 میکرون در سطوح نسبتا هموار، حــدود 60 گرم تا 200 گرم از لاک ARMA COAT PU-610 در هر متر مربع مورد نیاز می باشد.

روش مصرف

 1. سطح زيركار بايستی تميز، خشك و فاقد قطعات سست، رنگ، غبار، چربي و گچ باشد. به منظور چسبندگی بیشتر ملات به سطح زیر کار، مضرس کردن سطوح با دستگاه ساب بتن (یا وایر براش) و سپس تمیزکاری توصیه می گردد.
 2. جهت از بین بردن زوایای قائم، ماهیچه ای با حداقل ابعاد 3×3 ســانتیمتر با استفاده از مــاده ARMA GROUT WP بایــد بین درزهای کف و دیوار اجرا شود.
 3. توصیه می گردد تمامی سطوح ناصاف و متخلخل، حفره های میان بولت و ... توسط محصولات ARMA GROUT WP  و یا PENECRETE پر شده و تسطیح گــردد. بــرای پرکردن درزهای اجرایی، انبساطی و محل اتصال لوله ها از ماســتیک پلی یورتان ARMA SEAL PU-1000  استفاده نمایید.
 4. با اســتفاده از همزن برقي دو جزء را بر اساس نسبت اختلاط وزنی به مدت 5 دقیقه مخلوط نمایید. سپس مخلوط را در یک یا دو مرحله توسط قلم موی بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.
 5. حداقل دمای محیط و مصالح جهت شروع عملیات اجرایی بایستی 7 درجه سانتیگراد باشد.

 زمان خشک شدن

زمان خشک شدن سطحی کمتر از 3 ساعت ، عمقی کمتراز 24 ساعت ، نهایی 7 روز

مدت زمان خشک شدن به ضخامت پوشش بستگی دارد و اطلاعات فوق بر اساس ضخامت فیلم خشک ارائه شده است.


مشخصات فنی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

حالت فیزیکی

مایع ویسکوز

فام رنگ

بر حسب سفارش

نسبت ترکیب اجزا (وزنی A:B)

1:1

وزن مخصوص (gr/cm3)

0.1±1.1

درصد جامد حجمی

3±55%

ضخامت فیلم خشک پیشنهادی

70 میکرون

دمای محیط جهت اجرا (سانتیگراد)

۱۰-۳۰

دمای زیرآیند جهت اجرا (سانتیگراد)

۱۰-۳۰

حداکثر رطوبت نسبی مجاز (درصد)

۷۰

 ملاحظات

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10 +تا 30 +درجه سانتیگراد

بسته بندی: A :سطل 17 کیلوگرمی جزء B :سطل 17 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

ARMA COAT PU-610 ســمی نمی باشــد اما در زمــان اجرا از دستکش، عینک و لباس کار استفاده شود. درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی MSDS مراجعه شود.


دانلودها

فایل

نام فایل : ARMA COAT PU-610

برای دانلود فایل کلیک کنید

امتیاز و دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید و به اشتراک بگذارید