نظرات مشتریان

عباس مولایی


محصول فوق روان کننده حفظ اسلامپی بسیار عالی بود

لیلا برخورداری


محصولات ترمیم کننده موجود در بازار ترک میخورد و بی کیفیت بود ولی ترمیم کننده شیمی سازه حتی در سطح وسیع بدون ترک بود بخصوص ترمیم کننده الیافدار

حسین حامدی


از محصول فلکسی کوت برای آب بندی پشت بام استفاده کردم و کاملا راضیم ممنون از شیمی سازه آرمانی

زهرا عبدالهی


پارکینگ منزل به دلیل وجود چشمه فصلی در مجاورت ساختمان از پشت آب میداد از محصول نفوذگر پنترون در پارکینگ استفاده کردم و کاملا آب بند شد

علی اکبری


محصولات شیمی سازه خیلی خوبه

دانیال امیدی


مشاوره شیمی سازه در استفاده از افزودنی های بتن در مراحل مختلف پروژه بسیار مفید بود.